Quick guide

Narcissister: 

Kilde: Be Happy Danmark – Youtube.com 

 

En narcissist kendetegnes ved: 

 • Forventer at få særbehandling af andre. 
 • De er krævende, og de tryner andre. 
 • De udnytter andre mennesker og systemer for egen vinding. 
 • De mangler empati for, hvordan de udnytter andres følelser, behov og ønsker. 
 • Fantaserer meget om egen magt, succes, intelligens og hvor attraktive de er. 
 • Har et selvbillede af at være unik, overlegen, høj status. 
 • Føler sig berettiget til specialbehandling og lydighed fra andre. 
 • De misunder andre, og mener andre misunder dem. 
 • Kræver mere af andre, end de selv kan give. 
 • Kan ikke evne at samarbejde med nogen, skaber kaos og frustration. 
 • Vælger ofte jobs, hvor de får forsyning af andres følelser, og hvor de kan udnytte systemet. 
 • Næres af andres følelser – positive som negative. 
 • Narcissisme er uhelbredeligt, og kommer af tidlig skade.

 

Mønsteret i forholdet til en narcissist: 

Lovebombing-fasen
I starten af et forhold idealiseres offeret. Offeret knyttes til narcissisten. Narcissisten bruger bl.a. spejling til at hooke offeret. De siger de rigtige ting. Det går stærkt. Vil gerne have børn med offeret hurtigt. Alt er skuespil.
Narcissisten vil teste med små uoverensstemmelser (shit-test) for at se hvordan offeret reagerer. 

Devalueringsfasen
Offeret brydes ned, Ofret vil herefter forsøge at komme tilbage til lovebombing-fasen. Dette er umuligt. Offeret kæmper for at få forholdet til at fungere, sin sjæl, og bliver langsomt tømt for energi. 

Forholdet afsluttes.
Offeret er ikke længere brugbart for narcissisten, eller offeret har fået nok. 

 

Nedbrydning af offerets forsvar: 

Isolering.
Offerets uafhængighed og frihed begrænses ved at afskære dem fra venner, familie, økonomisk indflydelse mm.
De mentale støtter skal fjernes. 

Fjern fri vilje.
Offerets billede af sig selv og verden bliver destabiliseret ved vedvarende at stille spørgsmål og dømme negativt. 

Svæk offeret.
Offeret bringes til at tvivle på sig selv og sine livsværdier, ofte gennem gaslighting. 

Tankekontrol.
Offerets meninger og adfærd påvirkes gennem ydmygelse og straf, regler og krav. 

Terror.
Kontrol af offerets ord, tanker og handlinger gennem psykisk og fysisk vold. 

Narcissistiske metoder – Sådan arbejder de: 

Offeret holdes i en stresstilstand (”gå på æggeskaller”). Narcissisten ved præcist, hvor og hvornår de skal stikke kniven ind. 

De følgende metoder bruges til at påføre denne stresstilstand: 

 ”Boiling a frog”.
Stressniveauet hæves gradvist, så offerets grænser flyttes lidt ad gangen. 

 ”Gaslightning”.
Vildledning. Påstår at offeret har sagt eller ikke sagt ting. Fysisk flytte rundt på ting for at forvirre. Målet er, at offeret skal miste troen på sig selv og sine evner, og derefter tro på narcissistens virkelighed. 

 ”Word salat” (sort snak, samtaler fra Himlen / Helvede).
Svarer ikke på spørgsmål, der bliver stillet. Svar udvikler sig til noget langt og irrelevant vrøvl.
Offeret forvirres og narcissisten vil optræde selvsikkert. 

 ”Shaming / guilt tripping” (bebrejdelse – dårlig samvittighed).
Det er offerets skyld, at en tredje person bliver ked af det.
Hvis noget går galt, er det offerets skyld! En narcissist nægter at tage ansvar. 

 ”Moving the goalposts”.
En narcissist vil indirekte eller direkte fortælle hvad der skal til, for at de er tilfredse.
Målene er i starten indenfor rækkevidde. Narcissistens glæde er i bedste fald kort, og målene flyttes længere væk, så offeret skal arbejde mere for at nå dem.
Offeret holdes i evig jagt, hvor målet synes indenfor rækkevidde.
Offeret beskyldes for ikke at yde nok, selvom det er narcissisten, der ikke yder noget til forholdet. 

 ”Triangulation”.
Narcissisten bruger en tredje person imod sit offer. (Drama, intriger).
Det gøres, så det er svært at få opklaret, hvad der egentligt er blevet sagt. Bruges til at isolere offeret fra andre. 

 ”Flying monkeys”.
Tredjepersoner, der manipuleres af narcissisten til at hjælpe med at udføre narcissistens arbejde med at nedbryde offeret eller bekræfte narcissistens virkelighed. ”Med på vinderholdet”.
Bruges ved gaslighting og triangulation. Offeret bør ikke indgå i kontakt med flying monkeys. 

 Kontrol.
Narcissisten vil vide hvor offeret er og hvem offeret snakker med. Dette gøres gennem kalender, hyppig kontakt, forhør.
Offerets tid fyldes med opgaver. Narcissisten tager fuld eller delvis kontrol over offerets økonomi.
Offerets følelser kontrolleres. 

 ”Name calling”.
Øgenavne bliver i starten pakket ind som kælenavn. Negativt ladet.
Sarkasme. Narcissisten tåler ikke selv sarkasme. 

 ”Blank statements” eller ”Splitting”.
Narcissisten beslutter sig hurtigt for hvordan en situation eller virkelighed skal opfattes.
Meget sort/hvid tænkende og vil ikke lytte på andres input. Har svært ved at se ting fra flere sider 

 ”Blame shifting” og Projicering.
Når narcissisten har lavet en fejl skydes skylden på offeret eller en helt tredje person.
Narcissisten trækker offerkortet. Bruger noget irrelevant fra fortiden til at fremstå som større offer end offeret. Pludseligt er offeret i gang med at forklare eller undskylde.
Offerets følelser minimeres, og offeret beskyldes for at være sensitiv, skør, hysterisk eller ikke forstår en joke.
Fokus flyttes til hvordan offeret reagerer. Narcissisten vil fokusere på at offeret taler på en grim måde. Offeret har et problem med aggression osv. 

 ”Guilt tripping / Pity stories”.
Narcissisten vil fortælle om en forfærdelig barndom eller hvad en ex har gjort mod dem.
Offeret bringes til at trøste narcissisten. Der spilles på den empati, narcissisten ikke selv har. 

 ”Crazy making”.
Narcissisten driver offeret i stresstilstand overfor andre mennesker, så offeret vurderes i stess-mode (forholds-PTSD), så fokus flyttes til offeret. 

 “Stinkbomben”.
Når en narcissist fanges med overvældende beviser mod dem, vil de straks beskylde offeret for de frygteligste ting. Utroskab, vold, psykisk sygdom, ikke i stand til at elske mm.
Narcissisten vil ALDRIG tage ansvar for sine handlinger! 

 ”Stonewalling”.
Narcissisten deltager ikke i samtalen eller svarer kort. ”Det må du selv om”, ”ja ja, ok”. 

  ”Silent treatment”.
Meget skadelig og smerteligt for offeret. Narcissisten opfører sig som om offeret ikke eksisterer, men bliver alligevel tæt på offeret. Der er en attitude af, at narcissisten er vred på offeret.
Det kan starte med et kort skænderi som narcissisten har planlagt, eller ud af det blå.
Narcissisten kan have forberedt offeret på, at de kan blive vrede, og at offeret bare skal lade dem være, hvis det sker.
Narcissisten nyder offerets forsøg på at bryde tavsheden (undskyldninger, løfter om forandring osv.)
Ved længere perioder (over 1-2 uger) er der utvivlsomt tale om psykisk vold. 

 ”Ghosting”.
Narcissisten forsvinder i længere tid, og kommer tilbage og lader som om intet er hændt og uden forklaring.
Narcissisten har været ude for at finde det næste offer, men det er ikke lykkedes, eller det nye offer er ikke helt klar. 

 ”Missing closure”.
Der kommer ikke en ordentlig afslutning på forholdet hvor man får snakket tingene igennem. Narcissisten holder en dør åben, hvis de senere skulle få behov for den. Offeret har svært ved at komme videre. 

 ”Hoovering”
Narcissister vil ofte forsøge at komme tilbage til en ex.
De starter forfra med lovebombing. Det er vigtigt, at offeret accepterer tabet og kommer væk. Hvis offeret falder for narcissistens spil igen vil historien gentage sig, blot værre denne gang.
Narcissisten vil ofte gerne (foregive at) være venner med offeret, når forholdet afsluttes. 

 

Der er to metoder til at håndtere narcissister: 

 ”No contact”.
Den eneste effektive metode til at håndtere narcissister er at fjerne sig fuldstændig fra dem. 

 ”Grey rock”.
Hvis man er nødt til at have kontakt, f.eks. på grund af fælles børn, skal denne kontakt minimeres, så det kun er korte beskeder om praktiske ting. Der må ikke afgives følelser til narcissisten. Offeret skal optræde kedeligt, kort og præcis, og helst på skrift. Tal ikke til narcissistens fornuft, det vil aldrig lykkes. Spil ikke med på spillet.